Doorgaan naar inhoud
NU: 6 Flessen Italiaanse wijn bij je bestelling! 🤌
NU: 6 Flessen Italiaanse wijn bij je bestelling! 🤌
Klimaatverandering door wijnteelt in Nederland

Klimaatverandering in Nederland door wijnteelt

De afgelopen jaren is er veel gesproken over klimaatverandering en de verwoestende effecten ervan op de planeet. Maar wat veel mensen niet beseffen, is dat ook de wijnproductie een rol speelt bij het veroorzaken van klimaatverandering.

Klimaatverandering heeft invloed op alle aspecten van het leven, en de wijnindustrie is daar geen uitzondering op. Klimaatverandering heeft een directe invloed op de wijnbouw, waardoor het veel moeilijker is om kwaliteitswijnen te produceren.

Vanuit het oogpunt van klimaatverandering is wijnproductie een van de meest energie-intensieve landbouwsector. Wijnproductie heeft een directe invloed op de lokale en regionale klimaatomstandigheden, met name door het gebruik van fossiele brandstoffen, het gebruik van water en de productie van broeikasgassen.

Hoe ontstaat klimaatverandering door wijnteelt?

Het gebruik van fossiele brandstoffen om de druivenstanen te verwarmen, de druiven te drogen en de wijn te verwerken, kan leiden tot luchtvervuiling en een verhoogde uitstoot van broeikasgassen. Bovendien wordt er vaak gebruik gemaakt van pesticiden en andere chemische bestrijdingsmiddelen, die schadelijk zijn voor het milieu.

Daarnaast heeft de landbouw voor wijnproductie een grote hoeveelheid water nodig. Veel wijngaarden gebruiken meer water dan de lokale rivier of de grondwaterspiegel aankan. Dit leidt tot verzilting van de bodem en verlies van landbouwgrond.

Gelukkig worden er stappen ondernomen om de milieueffecten van wijnproductie te verminderen. Er worden duurzame landbouwpraktijken toegepast, zoals waterbesparing en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Er worden ook energiebesparende maatregelen genomen, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windturbines.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de wijnteelt?

Door het stijgende kwikniveau hebben landen in de hele wereld te maken met extreme weersomstandigheden, waaronder hittegolven, droogte en overstromingen. Deze extreme weersomstandigheden zorgen ervoor dat druivenstokken minder voedingsstoffen krijgen, waardoor de druiven minder suiker en zuren bevatten.

Daarnaast hebben de veranderde seizoenen ook invloed op de oogsttijden. Sommige druivensoorten kunnen alleen in het vroege voorjaar geoogst worden, maar door de veranderde seizoenen kunnen deze druiven te vroeg of te laat geoogst worden, waardoor de kwaliteit van de druiven afneemt.

Klimaatverandering heeft ook invloed op de schimmel- en ziektegevoeligheid van druiven. Door de veranderde weersomstandigheden is het moeilijker om de druiven te beschermen tegen schimmels en ziekten.

Tot slot hebben droge omstandigheden invloed op het waterverbruik in wijngaarden. Door de droogte hebben veel wijngaarden te maken met watertekorten, wat een grote impact heeft op de druivenkwaliteit.

Hoewel de impact van klimaatverandering op de wijnbouw groot is, kunnen wijnboeren er wel voor kiezen om duurzame landbouwpraktijken toe te passen, zoals waterbesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Door deze maatregelen te nemen, kunnen wijnboeren de effecten van klimaatverandering verminderen.

Wat kun je doen tegen klimaatverandering?

Hoewel er nog steeds veel te doen is op het gebied van klimaatverandering, kunnen we het effect ervan verminderen door verantwoorde wijnproductie. Door deze maatregelen te nemen, kunnen we de vruchten plukken van de heerlijke wijnen en tegelijkertijd de planeet helpen beschermen. Mijn-Wijnkoelkast voert een onderzoek uit waarbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke gevolgen en hoe hierop in te spelen. Dit onderzoek is later in 2023 gepubliceerd. Lees het hele onderzoek hier.

Mocht u als wijnliefhebber na het lezen van dit artikel willen bijdragen aan het milieu, denk dan aan een energiezuinige wijnkoelkast. Hiermee zorgt u ervoor dat uw wijnen energie-efficiënt en energiezuinig worden opgeslagen. U kunt hierdoor verantwoord van uw wijnen genieten, zonder dat u onnodig veel stroom verbruikt. Door uw wijnen beter te bewaren bent u ook minder genoodzaakt om wijnen eerder dan nodig weg te moeten gooien.

Vorig artikel Voordelen van een inbouw wijnkoelkast 60 cm breed
Volgend artikel Beste wijnkoelkast inbouw IKEA keukens