Doorgaan naar inhoud
NU: 6 Flessen Italiaanse wijn bij je bestelling! 🤌
NU: 6 Flessen Italiaanse wijn bij je bestelling! 🤌

Privacy Policy Verklaring

Over ons privacy beleid

Mijn-Wijnkoelkast.nl geeft veel om uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk dat de persoonsgegevens die u met ons deelt, zorgvuldig behandeld worden. Door middel van het verwerken van uw gegevens, verbeteren wij onze dienstverlening. Uw gegevens stellen wij nooit ter beschikking voor commerciële acties aan derden.

Dit privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website. Mijn-Wijnkoelkast is onderdeel van SvSk Trade, de overkoepelende organisatie van Mijn-Wijnkoelkast.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/01/2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy policy beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden gedeeld worden. Verder leggen wij aan u uit op welke wijze wij gegevens van u opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen.

Heeft u na het lezen van de privacy policy verklaring nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. U vindt deze contactgegevens aan het einde van deze pagina.

Gegevensverwerking Mijn-Wijnkoelkast

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
Mijn-Wijnkoelkast.nl kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mijn-Wijnkoelkast.nl, en/of omdat u zelf u gegevens verstrekt op de website. Mijn-Wijnkoelkast verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en uw vragen te beantwoorden.
 • Om uw bestelling te verwerken en te verzenden. Uw naam en adres gebruiken wij voor de bezorging van u bestelling, uw e-mailadres gebruiken wij voor de orderbevestiging en de verzendinformatie. Uw telefoonnummer gebruiken wij alleen bij eventuele problemen met het bezorgen van de bestelling.
 • Om uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 • Voor marketingdoeleinden, onder andere is het mogelijk dat uw gegevens gebruikt worden voor onze nieuwsbrief (mits u daar toestemming voor geeft).
 • Voor analytische doeleinden. Mijn-Wijnkoelkast.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Mijn-Wijnkoelkast.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
Mijn-Wijnkoelkast.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren. Uw gegevens worden dan ook niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met andere
Mijn-Wijnkoelkast.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden alléén uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gaat altijd in overleg met u.

Beoordelingen via WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Het meten van website statistieken

Op de website van Mijn-Wijnkoelkast.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek aan de website. De gegevens worden gebruikt om een analyse te maken van het bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet gedeeld met derden.

Google Analytics
Mijn-Wijnkoelkast.nl maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een service van Google. Voor het gebruik van Google Analytics worden er analytische cookies geplaatst op de website. Door middel van deze cookies zijn wij in staat om onze website kwalitatief te verbeteren en effectiever te maken voor u.

Google kan de informatie uit Google Analytics aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Mijn-Wijnkoelkast.nl heeft hier geen invloed op.

Mijn-Wijnkoelkast.nl geeft Google geen toestemming om verkregen informatie van Mijn-Wijnkoelkast.nl te gebruiken voor andere Google-diensten.

Webhosting

Mijn-Wijnkoelkast.nl neemt de webhosting en e-maildiensten af van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen diensten. Wel kan Shopify metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zullen geen persoonsgegevens zijn. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Betaalomgeving

Mollie
Voor het afhandelen van de (deel van) betalingen in onze webwinkel wordt gebruikt gemaakt van het platform Mollie. Mollie verwerkt bij de betalingen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot het beschermen van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Mollie. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna
Voor het afhandelen van de (deel van) betalingen in onze webwinkel wordt gebruikt gemaakt van het platform Klarna. Klarna verwerkt bij de betalingen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot het beschermen van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Klarna. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Veiligheid door SSL

Mijn-Wijnkoelkast.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Mijn-Wijnkoelkast.nl maakt gebruik van een betrouwbaar Secure Socket Layers (SSL) certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. SSL is een veiligheidsstandaard die door alle gangbare webbrowsers wordt ondersteund.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijn-wijnkoelkast.nl. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijn-wijnkoelkast.nl. Daarnaast wil Mijn-Wijnkoelkast.nl u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meeste recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan altijd op de hoogte per mail.

Contactgegevens

Mijn-Wijnkoelkast.nl is als volgt te bereiken:

Adres: Horstlaan 24, 2411 WE Bodegraven Nederland
Telefoon: 085 - 00 41 080
E-mailadres: info@mijn-wijnkoelkast.nl 
KVK: 86243381